Játékszabályzat - COTTÉ - 2021. szeptember

Nyereményjáték szabályzat


Az ecoNeked Kft. (2836 Baj, Tóvárosi út 1a.) továbbiakban: (Szervező) nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal illetve az Instagrammal, azt a Facebook illetve az Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot illetve az Instagramot a nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult.

A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

  1. 2021. szeptember 8. – 2021. szeptember 30.

A játék menete

A játék az ecoNeked Kft. weboldalán található, amit a Facebook és Instagram oldalain (https://www.facebook.com/econeked és https://www.instagram.com/econeked) promótálja a megjelenő játék-posztokban. A résztvevőnek a weboldalon található játék kérdéseire kell válaszolnia. A játék feltétele, hogy a játékos megadja email címét, amit kizárólag a játék lebonyolításához szükséges kapcsolattartásra használunk! Egy játékos egyszer vehet részt a játékban. A kérdőív elküldése után a játékos kap egy visszaigazoló emailt, amiben elküldjük az azonnali nyereményt, amit szeptember 30-ig válthat be. A nyeremény egy kupon, amivel 20% kedvezményt kap minden Cottè termékre az econeked.hu webáruházban. A kupon egyszer használható fel, de korlátlan mennyiségű Cotté termék vásárlására ad lehetőséget.

 

Sorsolás és értesítés

A 2021. szeptember 30. 24 óráig beérkező kérdőívek beküldői között sorsoljuk ki a fődíjat. A Fődíj 1 havi (5 doboz) pelenka (a választott méretben). A nyertest e-mailben a játék lezárását követően 3 napon belül értesítjük.

A nyertes pontos lakcímének birtokában maximum 10 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertes megkapja nyereményét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül.

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

Jogi út kizárva. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – a nyertes érvényes lakcíme, neve, email címe – ecoNeked Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. Az adatgyűjtés célja a nyereményjátékban és a sorsoláson való részvétel. A nyertestől bekért adatok a nyeremény kiküldéséhez szükséges. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a – ecoNeked Kft. általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, – ecoNeked Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, településnév vagy pontos lakcím) amelyeket az ecoNeked Kft. a nyereményjáték lezárulásától számított 30 nap elteltével töröl. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerülhessen a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: ecoNeked Kft.